• ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ
  • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ
PT-XMAS-GOOGLE-ADS(GR)-300x250.gif
300x250px.gif
 
Πρόσφατα
Σεμινάρια

ΘΕΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

-Διαχείριση Χρόνου & Προσωπική Ανάπτυξη

-Προστασία Προσωπικών

Δεδομένων

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

Ξενοδοχείο ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Λευκωσία

ΘΕΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων

&

Εξυπηρέτηση Πελατών για επικερδείς πωλήσεις

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

Πύλα - Λάρνακα

ΘΕΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τεχνικές Πωλήσεων

&

Εξυπηρέτηση Πελατών

Τρίτη 21 Μαΐου 2019

Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

Πύλα - Λάρνακα

ΘΕΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Social Media Marketing: Αύξηση πωλήσεων

Branding/ Αναγνωρισιμότητας

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

Γραφεία ΕΒΕΑ

(Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου),Παραλίμνι

Social Media Marketing: Αύξηση πωλήσεων

Branding/ Αναγνωρισιμότητας

Social-Media-Marketing.png

ΘΕΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Γραφεία ΕΒΕΑ

(Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου),Παραλίμνι

ΘΕΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αυξήστε τις πωλήσεις σας αξιοποιώντας τα Social Media 

Τετάρτη & Πέμπτη

26 & 27 ΣΕΠΤ. 2018

Ξενοδοχείο LORDOS BEACH Λάρνακα

 
Πρόσφατες
Ημερίδες/
Συνέδρια

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΙΔΑΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

"Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών"

(Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Social Media)

pan.jpg

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου UCLAN

Cyprus

Πύλα - Λάρνακα

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΙΔΑΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

"Ανάπτυξη γης & Οικοδομική Βιομηχανία στη Λάρνακα'"

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου UCLAN

Cyprus

Πύλα - Λάρνακα

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΙΔΑΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

"Οι επιπτώσεις του BREXIT στην Κύπρο"

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου UCLAN

Cyprus

Πύλα - Λάρνακα

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΙΔΑΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

''Διοίκηση Αθλητικών Σωματείων''

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Ξενοδοχείο RADISSON BLU

Λάρνακα

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΙΔΑΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

''Η Κυπριακή οικονομία

μετα την κρίση-προοπτικές''

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Ξενοδοχείο Golden Bay

Λάρνακα

 
 
AnPaNi - Προφίλ Οργανισμού

Ο Οργανισμός AnPaNi έχει σαν κύρια δραστηριότητα τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων αλλά και συνεδρίων σε στελέχη επιχειρήσεων και εταιρειών καθώς και σε επαγγελματικούς κλάδους.

Έμπειροι εκπαιδευτές και εμπειρογνώμονες, τόσο από την Κύπρο, όσο και από το εξωτερικό, με την άρτια κατάρτιση και επαγγελματισμό τους, μεταδίδουν γνώσεις, εμπειρίες, πληροφόρηση και καθοδήγηση στους συμμετέχοντες.

Η συνεχής μελέτη και παρακολούθηση της αγοράς σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, επιτρέπει τον έγκαιρο προσδιορισμό των αναγκών σύμφωνα με τις νέες διαμορφούμενες τάσεις και απαιτήσεις των καταναλωτών, επιχειρηματιών, επαγγελματιών και των νοικοκυριών γενικότερα και βοηθά στον καταρτισμό του πλαισίου δράσης για διαμόρφωση των κατάλληλων θεματικών για συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες.

Ο οργανισμός παράλληλα παρέχει υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων σε εταιρείες και οργανισμούς όπως και υπηρεσίες Γραφείου Τύπου.

Η πρωτοτυπία, η εξειδίκευση και ο επαγγελματισμός χαρακτηρίζουν, μεταξύ άλλων,τον οργανισμό AnPaNi και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του.

 
Γκαλερί
Σεμιναρίων

-Διαχείριση Χρόνου & Προσωπική Ανάπτυξη

-Προστασία Προσωπικών

Δεδομένων

22 Ιανουαρίου 2020

Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων & Εξυπηρέτηση Πελατών για επικερδείς πωλήσεις

20 Νοεμβρίου 2019

Τεχνικές Πωλήσεων
&
Εξυπηρέτηση Πελατών

21 Μαΐου 2019

Social Media Marketing
Αύξηση πωλήσεων
&
Branding/Αναγνωρισημότητας

07 Φεβρουαρίου 2019

Social Media Marketing
Αύξηση πωλήσεων
&
Branding/Αναγνωρισημότητας

29 Νοεμβρίου 2018

Αυξήστε τις πωλήσεις σας
αξιοποιώντας τα
Social Media 

26 & 27 Σεπτεμβρίου 2018

Γκαλερί
Ημερίδων/
Συνεδρίων

''Διοίκηση Αθλητικών

Οργανισμών''

(Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Social Media)

13 Οκτωβρίου 2020

''Ανάπτυξη γης & Οικοδομική Βιομηχανία στη Λάρνακα''

31 Οκτωβρίου 2019

"Οι επιπτώσεις του BREXIT στην Κύπρο"

17 Απριλίου 2019

''Διοίκηση Αθλητικών

Σωματείων''

15 Μαρτίου 2019

''Η Κυπριακή οικονομία

μετα την κρίση-προοπτικές''

20 Φεβρουαρίου 2019

 

Ιδρυτής και ιδιοκτήτης του οργανισμού AnPaNi είναι ο Ανδρέας Ν. Παπανικολάου (BSc Bus.Admin.) με πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα.

Για αρκετά χρόνια κατείχε τη θέση του Διευθυντή Υπηρεσίας Μάρκετινγκ, Δημοσίων Σχέσεων & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων τόσο στην Κύπρο, όσο και στις υπόλοιπες χώρες, όπου υπήρχε παρουσία του Ομίλου.​

Μετά από 28 χρόνια υπηρεσίας, τα περισσότερα σε διευθυντικές θέσεις,πραγματοποίησε εκούσια στροφή στον επαγγελματικό του τομέα, ιδρύοντας τον οργανισμό AnPaNi με στόχο τη διοργάνωση ποιοτικών και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων σε ευρύ φάσμα θεμάτων.

 

Εγραφείτε στο AnPaNi Newsletter και μάθετε πρώτοι τα νέα  του οργανισμού AnPaNi.

 
Επικοινωνία

AnPaNi

Ανδρέας Ν. Παπανικολάου
Λεωνίδα Κιούππη 11, 6030, Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ: +35799654249
Fax: +35724657390
Email: info@anpani.org
© 2018 AnPaNi. All Rights Reserved.

Powered by GOOiZ